Risberg og Johansen sine slektsider

Finn ut mer om Risberg og Johansen sin slektshistorie.

Notater


Treff 1 til 50 av 73

      1 2 Neste»

 #   Notater   Linket til 
1
2017: Ut i fra kirkebøkene skrives fornavnet Asora, men i ettertid har det blitt til Azora. 
KNUTSEN, Azora Ovidie (I15)
 
2
Jeg har funnet spor i en folketelling fra 1900 i Østfold. Der står det:

008 Rebekka Pettersd. k ug b Pleiebarn Understøttes af Faderen 1896 Sarpsborg n s

http://xml.arkivverket.no/folketellinger/hefter/1900/01Ostfold/f00115_hefte.pdf

Hun er også med i en telling fra et sted som heter SNOGTIN

https://www.digitalarkivet.no/census/rural-residence/bf01037000000193

http://historier.no/snogtinbrakka-i-skjeberg/

http://historier.no/snogtinbrakka-i-skjeberg/?option=com_content&view=article&id=4747
 
PETTERSDATTER, Rebekka Eleonora (I21)
 
3 Alf Halvorsen og Marte Pedersdatters opprinnelse er for meg ukjent. Første gang jeg har kommet over ham er 29. april 1703 hvor han opptrer som fadder i en dåp for Haagen Scofterøds datter i Skjeberg. Han bor da på Gaten, noen hundre meter fra Grasto hvor han iallefall fra 1714 var husmann. Imidlertid opptrer hans kone, Marte, som fadder for Anders Eriksens sønn i 1702, da også med bosted Gaten (Gata). Alf og Martes datter, Aase, gravlegges i Skjeberg 18. mars 1746 og opplyses da å være 49 år gammel, altså født ca. 1697. Hun er så vidt jeg kan se deres eldste barn, noe som betyr at Alf og Marte bør være gift innen 1697. Går man ut ifra at Alf og Marte var rundt 25 år ved deres giftemål, bør Alf være født rundt 1672, noe pluss/minus. Marte (Pedersdatter), Alf kone, gravlegges fra Skjeberg kirke 9. oktober 1762, 100 år gammel. Om det stemmer så er hun født 1662.Siste gang Alfs navn nevnes er 17. mai 1715 da hans sønn Thore døpes i Skjeberg kirke.Marte nevnes i Matrikkelutkastet for 1723, hvor hun og Jørgen Olsen er brukere på Grasto. Sannsynligvis på hvert sitt bruk. Det vil si at Alf innen den tid er død.

Imidlertid finnes det en Ole Alfsen på Sundlykken i Borge med nære bånd til denne familien. Jeg har derfor gått ut ifra at dette kan være en sønn av Alf og Marte. Ole ble gravlagt fra Borge kirke 4. juli 1773 og var da oppgitt å være 50 år gammel, med andre ord født rundt 1723.Om det stemmer at Ole Alfsen var Alf Halvorsens sønn, men at Marte Pedersdatter var enke ved Matrikkelutkastet i 1723, må Alf Halvorsen ha dødd i perioden mellom Oles fødsel (evt. noe før) og tidspunktet for utarbeidelsen av Matrikkelutkastet(18. juni). Alf død er ikke funnet hverken i Skjeberg eller Borge. Legger ved link her: http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-ma20090817610480.jpgDa husmannsplassene Gata og Grasto lå under Hafslund Hovedgård som var en Adelig sedegård, gjorde dette at husmenne var fritatt for endel skatter og plikter, noe som igjen gjorde at de ikke ble oppført i diverse matrikler osv. Dette gjør søket vanskeligere.

 
Familie F116
 
4 Berit Olava Grasto var Rebekka sin tante.
Hennes familie tok vare på Rebekka (adoptiv?) 
PETTERSDATTER, Rebekka Eleonora (I21)
 
5 Bosted Hårsaker gnr 9, Stadsbygd ; Rissa Kommune

I skattelista fra 1520 er det to brukere på gården. Det var Erland og Syrid ( sirr) De betalte henholdsvis 7,5 og 6 mark penger i skatt . Da gjennomsnittlig skatt var ca 3 mark, kan han ta konklusjonen om at disse to brukerne var en av de mest velstående personene i bygda.

Kilde Stadsbygd ei bok om bygda og folka fra fjern fortid til omkring 1980 bind 1 s 400 
HÅRSAGER (HASSÅKER/HÅSSÅKER)), Erlend (I200)
 
6 Bosted registrert Sørle Øvre, Sarpsborg
Folketeljing 1801 for 0115P Skjeberg prestegjeld 
THUESDATTER, Anne (I100)
 
7 Bosted: Øyeraas i Froland LANGEMYR, Ellen Olesdatter (I65)
 
8 Bruker av gården Sæves, Rakkestad. Finnes i skattelister 1615-1630. (http://www.disnorge.no/slektsforum/viewtopic.php?t=24297) SKJÆLVORSEN, Torsten (I45)
 
9 Digitalarkivet
https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058195001084 
HAAGENSDATTER, Marthe (I27)
 
10 Dokumentasjon på giftemålet

https://media.digitalarkivet.no/view/5796/46
SAO, Kampen prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1885-1892, s. 43 
Familie F51
 
11 Døde muligens i skien.

En ekstra sønn? 
JOHANSEN, Edmund Georg (I59)
 
12 En fantastisk likhet til min far Tor Willy Johansen.
Cellulosearbeider på Borregård 
OLSEN, Johan Albert (I16)
 
13 Er dette Edmund?
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-994P-CH19?cc=1923888 
JOHANSEN, Edmund Georg (I59)
 
14 Er veldig usikker på hennes mellomnavn og etternavn. Fra tidligere har min far sagt Grasto, men i kirkeboken fra 1924 (Skjeberg prestekontor Kirkebøker, F/Fd/L0001: Ministerialbok nr. IV 1, 1916-1925, s. 56) står det Rebekka Eleniore(?) f.Tveter. PETTERSDATTER, Rebekka Eleonora (I21)
 
15 Etter hjelp fra facebook gruppen [Vi som driver slektsforsking] har de funnet frem til dokumentasjon fra Fjære Kirke og giftemålet hennes. Der er hun oppført med Syvertsen som etternavn.
https://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060509060012.jpg

Schreibrock er høyst sannsynlig området hun kommer fra.
https://www.nb.no/items/161a3da2ee2c76d986e7f4b0eeddd51d?page=121&searchText=Skeibrok
 
SYVERTSEN, Anna Theresia (I62)
 
16 Etternavnet Makksund.

Står nevnt i nationalbiblioteket at han søkte endring til Makksund i 1969

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_norsklysingsblad_null_null_19691211_87_288_1 
JOHANSEN, Arne Jonny Makksund (I212)
 
17 Folketelling 1865 for 0419P Sør-Odal prestegjeld

https://www.digitalarkivet.no/census/rural-residence/bf01038037005977 
PEDERSDATTER, Guri (I106)
 
18 Folketelling 1865 for 0419P Sør-Odal prestegjeld

Iversrud

https://digitalarkivet.no/census/rural-residence/bf01038037008143 
Familie F54
 
19 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
https://digitalarkivet.no/census/person/pf01037045190914

 
KNUTSEN, Torleiv (I20)
 
20 Fra Våler Bygdebok: "Paudor Risberget kjøpte Opistua av sin far i 1884.... Paudor Risberget var en meget benyttet kommunemann. I herredsstyret satt han 4-5 perioder, var medlem av skolestyret, lignings- og overligningsråd, menighetsråd, medhjelper i kirken ca. 40 år, brandtakstmann, skjønns- og skylddelingsmann o.s.v. Og alle verv skjøttet han på en samvittighetsfull måte." RISBERGET, Arnt Paudor (I121)
 
21 Fødsel
https://media.digitalarkivet.no/view/8869/123 
OLSEN, Anna (I104)
 
22 Født i Oslo
Faren var glassmester i Oslo. Kom fra Odalen 
KNUTSEN, Torleiv (I20)
 
23 Født Olsen, men byttet senere til Johansen (ukjent hvorfor) JOHANSEN, Trygve Georg (I14)
 
24 Følge opp
http://www.disnorge.no/slektsforum/viewtopic.php?t=134829 
ANDERSEN, Jacob (I26)
 
25 Følge opp denne
https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058439001000
 
TØRRISEN, Johan Christian (I148)
 
26 Giftemål
https://media.digitalarkivet.no/view/7438/37753/2?fbclid=IwAR1Sn0ifAOugPejeu2xaiPuIGwikTEY6lswJsWE9oWMR5_syuJ2XxQVST_w 
THUESDATTER, Anne (I100)
 
27 Giftemål
https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000002983416
 
PEDERSEN, Johannes (I96)
 
28 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. SCHIPPER, G. (I173)
 
29 Gikk på teknisk fagskole i Kristiansand. Utdannet elektriker. Ble der kjent med Håkon Moen (naboen) og endte derfor med å flytte til Risør. Familien bodde i hytte på Hameråker frem til huset ble ferdig bygget i ca 1950. Huset på moen bygget Roar selv med egnene hender.

Jobbet en stund på båtbyggeriet til Håkon Moen, senere på Moen Smie, dette ble etter hvert til Saxlund (Akeland) og jobbet der frem til slutten av 80 tallet(?) som elektriker.

Allsidig person med høy teknisk innsikt og dyktig med hendene.

Ble under 2 verdenskrig arrestert av Gestapo i Trondheim. Usikkert hvorfor, men han laget radioer. Usikkert om det var for hjemmefronten.


1961 ble bedriften på Moen til Saxlund Industri AS. 
HELLAND, Roar (I1)
 
30 Han jobbet på Christiania Gasværk
https://no.wikipedia.org/wiki/Christiania_Gasv%C3%A6rk

https://digitalarkivet.no/census/person/pf01037045190909 
KNUDSEN, Thorsten (I103)
 
31 Han var blind. Gikk på blindeskole i Kristiania
https://digitalarkivet.no/census/person/pf01036392074114

Bodde på:

Tellingsår: 1910
Kommune: Kristiania
Kommunenummer: 0301
Gatenavn: Balders gate 4
Gatenr:
Bydel:
Gårdeier:
Antall leiligheter: 3
Antall personer registrert på bostedet: 73 
KNUTSEN, Torleiv (I20)
 
32 Har lett google på kryss og tvers, men finner lite eller ingen ting om Schreibrok. Finner Scheibrok og Schiebroek. Schiebroek er nederlandsk. Har funnet en Anna Scheibroek i et nederlandsk register, men der er f.dato 2 år feil
https://www.openarch.nl/search.php?useinsearch=1&name=anna+Schiebroek&lang=en&number_show=10&sort=1 
SYVERTSEN, Anna Theresia (I62)
 
33 Her ligger mulig mer info. Sjekke ektehet før innføring

https://www.geni.com/people/Albertine-Barseth/6000000031760675603 
JOHANSDATTER, Albertina (I147)
 
34 http://www.disnorge.no/gravminner/korrigering.php?id=4169856 JOHANSEN, Arne Jonny Makksund (I212)
 
35 https://digitalarkivet.no/census/person/pf01037045190910 OLSEN, Anna (I104)
 
36 https://media.digitalarkivet.no/view/16173/50279/86

Få oversatt det som står skrevet. 
JOHANSDATTER, Albertina (I147)
 
37 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036606006242 SYVERTSEN, Kristen Edvard (I88)
 
38 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036606006242 TORRESDATTER/TØNNESDATTER, Malene Sophie (I63)
 
39 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052676001939 JOHANNESSEN, Petter (I95)
 
40 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053081003518 JOHANSEN, Anna Margrethe (I48)
 
41 https://www.digitalarkivet.no/nn/census/person/pf01058195002411 THUESDATTER, Anne (I100)
 
42 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000015205056 JOHANSEN, Ole Martin (I19)
 
43 https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000009042281 Familie F44
 
44 https://www.sanjuanjournal.com/obituaries/norman-j-helland-july-27-2019/


Norman J. Helland, 78, died Saturday, July 27 peacefully at home following a long bout with cancer. He was born and raised in Bellingham, Washington, the son of Tora and Jarle Helland.

Norm leaves his wife of 50 years, Judie, whom he first met in kindergarten; his step-son Mike Chapman of Bellingham, Washington; his siblings Ann Wolten of Blaine, Washington; and Roy (Pat) Helland of University Place, Washington; sister-in-law Pat (Roger) Cory of Burlington, Washington; many nieces and nephews and many friends.

He attended Bellingham High School and then served in the Navy. As a journeyman brick mason he helped build Intalco Aluminum and then went to work there until his retirement in 1995 when he and Judie moved permanently to Friday Harbor. He was curious and loved to share travel experiences whether it be the cruise through the Panama Canal, to Australia and New Zealand or connecting with his roots in Norway. An avid sports fisherman, Norm sent many hours fishing and cruising the San Juan Islands, the Canadian Gulf Islands and Alaska. Norm and Judie spent their winters in Barra de Navidad, Mexico; San Diego and Arizona.

Norm never met a stranger — he loved to talk and engaged in conversations with people wherever he went. In recent years Norm could be found at the morning coffee gathering, at the Friday Harbor Library catching up on world news or on a corner bench in Friday Harbor greeting visitors and locals alike. Animals were a special part of his life, and he leaves Judie with a relatively new cat Olivia.

Special thanks to Dr. Burk Gossom and his caring staff; Dr. Raish, Shannon, Amber and Kayla of the Anderson Cancer Center; Katheryn, Trish, Elizabeth, Andrea and Jonathan of Hospice Northwest; and Deanna Osborn, private caregiver.

Arrangements are being handled by Whatcom Cremation. Memorials may be made to San Juan Animal Protection, P.O. Box 1355, Friday Harbor, WA 98250 or Hospice of the Northwest, 227 Freeway Dr., Suite A, Mount Vernon, WA 98273.

A celebration of life will be held at a later date. 
HELLAND, Norman Jarl (I294)
 
45 Huusmand med jord

Folketeljing 1801 for 0115P Skjeberg prestegjeld 
OLSEN, Peder (I99)
 
46 I folketellingen år 1900 bodde Petter Johannesen som enkemann og enslig losjerende i Pellygaten i Sarpsborg sammen med sin bror Syver Anton Johannessens og hans familie. Huset hadde flere leiligheter og en tredje bror også der August Johannessen med sin familie. Peter Tveter arbeidet som maler ved Borregaard Cellulose & papirfabrikk. JOHANNESSEN, Petter (I95)
 
47 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. JOHANSEN, I.E. (I264)
 
48 Info
https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058195001083 
ANDERSEN, Jacob (I26)
 
49 Jordbrugende Husmand

Utsæd: by1/4 ha2 po3
Husdyr: ku2 få4 sv1

Med tanke på antall husdyr og hvor mye som ble sådd (Utsæd er antall tønner korn/poteter som ble sådd) var vel gården relativt liten.

I 1865 var det altså 2 kuer, 4 sauer og 1 gris på gården.
Det ble sådd 1/4 tønne bygg, 2 tønner Havre og 3 tønner poteter.
 
TOSTENSEN, Knut (I109)
 
50 Kildeinformasjon:
Folketelling 1891 for 1627 Bjugn herred 
JOHANSEN, Anna Margrethe (I48)
 

      1 2 Neste»